msrtc home msrtc about us msrtc services msrtc rti msrtc news msrtc contact
welcome to msrtc
msrtc time table
msrtc news
Browse through a list of agents in your city for ticket reservations.
 
रस्ते प्रवासी वाहतूक या व्यवसायाचे नागरिक जीवनमानाशी असलेले ...
 
समाजातील विविध सामाजिक घटकांना  सामाजिक बांधिलकीच्या नात्याने ...
 
  msrtc chairman  

श्री. सुधाकरपंत परिचारक (मंत्री दर्जा)

आपण "प्रवासी वाढवा विशेष अभियान" तीन महिन्यांसाठी राबविले. या अभियान कालावधीत आपण घेतलेल्या परिश्रमामुळे अधिक प्रवाशांना आपल्या सेवेकडे आकर्षित करण्यात यशस्वी ...

  msrtc md   Mr. O. P. Gupta
महाराष्ट् राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ म्हणजेच 'एस. टी.' सुमारे ६० वर्ष महाराष्टातील जनतेला सुरुवातीपासुन प्रवासी सेवा पुरवित आहे ' महाराष्टाची लोकवाहिनी ' म्हणून प्रसिध्द झालेल्या एस. टी. ने गाव तेथे रस्ता आणि रस्ता तेथे एस.टी....
 
2007, MSRTC. All rights reserved. Site developed by National Informatics Centre, Navi Mumbai. (Visitor Counter:1)